Archive of posts with category ''

Chandoba Marathi 1997

-मुक्त भारत

Madhyayugna Bhrata

॥॥॥॥ ७१ 1 111

Chamatkar Chintamani Braj Bihari Lal Sharma

भदुनारायणकृतः चमत्कारचिन्तामणिः

शाबरमंत्रसंग्रह

शाबर मंत्र अत्यंत शक्तिशाली मंत्र आहे. मोठे मोठे तांत्रिक सुद्धा शाबर मंत्राचा प्रयोग करायला घाबरतात. शाबर मंत्रसंग्रहांत अनेक गुप्त विद्या आहेत आणि त्यांचा शास्त्रा प्रमाणे प्रयोग केल्यास ते फळ सुद्धा...